Aansprakelijkheid

Juridisch

Aastra Telecom Netherlands BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Aastra Telecom Netherlands BV is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen van informatie.

Aastra Telecom Netherlands BV kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Deze website bevat links naar andere websites. Aastra Telecom Netherlands BV is niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake de persoonlijke levenssfeer of de inhoud van andere websites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Aastra Telecom Netherlands BV behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van Aastra Telecom Netherlands BV. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aastra Telecom Netherlands BV. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Aastra Telecom Netherlands BV respecteert uw on line privacy en doet al het mogelijke om uw privacy in relatie tot uw gebruik van onze website te beschermen.

Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de Website makkelijker te doen verlopen. Zo, licht ze ons in over de taal die u koos voor de Website. Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, ze, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

Bewijs en toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Nederland bevoegd.

 

Aastra Telecom Netherlands BV
Rijnzathe 8
3454 PV De Meern   
KVK nummer 34194082

Juridisch

Onthaal . Contact . Privacy . Legal Notice

© 2014 Aastra Technologies Limited. All Rights Reserved.